Satoshi Kon The Visionary Films Perfect Blue Paprika Tokyo Godfathers Millennium Actress Yume-Miru Kikai Memories How We Became the Dinosaurs Manga World Apartment Horror Seraphim: 2-Oku 6661-Man 3336 no Tsubasa Kaikisen Paprka Paranoia Agent Episodes Paranoia Agent Episode 8 Episode 13 Episode 2 Episode 3 Episode 6 Episode 1 Various Characters Millenium Actress Chiyoko Fujiwara Genya Tachibana Paprika Atsuko Chiba Konakawa Toshimi Inui Seijirō Tokita Kōsaku Paranoia Agent Tsukiko Sagi Maromi Perfect Blue Mima Kirigoe Rumi Sei Doi Rei Yukiko